HomePersoonlijke groei & ontwikkeling

PERSOONLIJKE GROEI & ONTWIKKELING

Als je vooruit wilt moet je weten wat je tegenhoudt!

Waarin wil jij je op persoonlijk vlak verder ontwikkelen? Of loop je ergens tegenaan? Waar wil je uiteindelijk naar toe groeien? Denk je strategisch of tactisch? Waarom?

Aan de hand van jouw coachingsvraag formuleren wij je leerdoelen en gaan we samen op reis. Zo kom jij tot groei en ontwikkeling en kun jij je volledig potentieel realiseren. Ben jij bereid om op die manier te leren?

We starten met een kennismakingsgesprek, hierbij zoeken we naar de échte coachingsvraag. Wat is de vraag achter de vraag? Samen gaan wij net een stapje verder: wij zullen zoeken naar de verdieping.

Tijdens ons traject lopen we een drietal fases door:

  1. Bereiken van bewustzijn
  2. Keuzes maken en verantwoordelijkheid
  3. Leren leren en vertrouwen

“We streven naar een situatie waarin je door je werk gaat leren om je economisch en persoonlijk potentieel te vergroten

Stappen naar succes

De eerste stap in jouw persoonlijke groei is het bereiken van bewustzijn. Waar sta je nu? En wat zijn je ervaringen? Wij gaan dieper in op jouw coachingsvraag. Deze stap lijkt eenvoudig maar is enorm belangrijk voor het succes van jouw persoonlijke groei.

In deze fase kijken we naar je innerlijke dialoog. Met wie voer jij het gesprek over je handeling en gedrag? Het verkrijgen van inzicht in deze dialoog zorgt voor grip op je persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de tweede fase staan keuzes maken en de verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken centraal. Wat voor keuzes ga je maken? Waarom?

Ook duiken wij dieper in jouw persoonlijke doel. Wat wil je echt bereiken? Wat is je doel? Samen gaan wij verdere leerdoelen en acties formuleren en vormen wij een helder beeld van het gewenste resultaat.

Gedurende de laatste fase zullen wij ons focussen op de bereidheid om te leren en te vertrouwen. Het bereiken van vertrouwen en toegang krijgen tot interne en externe hulpbronnen. Samen zullen wij je uitvoering evalueren en feedback samenstellen.

In deze laatste fase kijken wij naar jouw positieve ontwikkeling en persoonlijk potentieel. Waar sta je nu? Waarin wil je nog verder groeien?

Coachingstraject; streven naar resultaat

De rode draad tijdens coaching is dat je bewust wordt gemaakt van je eigen denkproces. In mijn coachingsessies hou ik je graag een spiegel voor zodat jij dit proces leert kennen en (h)erkennen. De volgende kernwaarden zijn cruciaal tijdens het coachingstraject:

  • Bewustwording van je eigen denkproces: jouw manier van denken, voelen, handelen en het effect hiervan.
  • We creëren mobiliteit: het vermogen om je zonder beperkingen te bewegen naar ieder gewenst doel.
  • Ontwikkel vertrouwen in het benutten van je innerlijke hulpbronnen.

Daarnaast vormen de drie principes: bewustzijn, keuzes en vertrouwen de basis voor zowel leren als voor het concentreren van de aandacht.

Natuurlijk zijn we pas tevreden als we resultaat boeken. Daarom werken wij naar een situatie toe waarin jij jezelf verplicht aan leren en plezier, zo word jij de katalysator voor anderen door de ontwikkelingen die jij toont!

Je groeit als mens en je gaat meer van je potentieel benutten. Hierdoor ga je meer plezier ervaren en kun je veel meer bereiken dan de prestatie waarvoor je betaald wordt. Dit zien wij als resultaat!

Om dit resultaat te kunnen bereiken hebben we een goede basis van vertrouwen nodig tijdens de samenwerking. Tijdens het gehele coachingstraject creëer ik een veilige situatie waarbij je vrij kunt denken en handelen. Alleen op deze manier ben jij in staat je volledig potentieel te benutten.

Mijn persoonlijke kernwaarden, inspireren en confronteren, probeer ik effectief in te zetten tijdens coachingsessies. Hiermee geef ik mijn cliënten inzicht in hun sterke en minder sterke competenties.

Ik streef naar een situatie van blijvende ontwikkeling, durf jij op reis te gaan met mij als gids?