HomeTeam Coaching

TEAM COACHING

Het succes van jouw mensen

Niet alleen de groei van jouw onderneming is belangrijk, maar ook de ontwikkeling van jouw mensen. Want hoe geef jij vorm aan eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid van je mensen zodat ze kritischer en actiever worden in meedenken en handelen? Samen gaan we ervoor zorgen dat ze naar elkaar luisteren. Ook brengen we ieders bijdrage in kaart en kijken we naar hoe ze elkaar versterken.

Het komt vaak voor dat je onderneming goed draait, maar dat de ontwikkeling van jouw mensen stil staat. Hoe motiveer je jouw mensen om op ieder vlak te blijven groeien? Of hoe ga jij mensen meer bewust maken van de effecten van hun eigen gedrag binnen het team?

Ik nodig je graag uit om een stap verder te denken en samen met mij het coachingstraject vorm te geven.

Het coachingstraject van jouw team

Als basis van mijn coaching gebruik ik de volgende leidraad:

“Het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor teamontwikkeling en het resultaat daarvan.

Belangrijke items in mijn teamcoaching zijn:

Het individu:

 • Hoe ontwikkelen we eigenaarschap, zodat men kritischer en actiever wordt
 • Bewustwording van effecten van hun eigen gedrag op elkaar
 • Het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun eigen gedrag
 • Luisteren naar elkaar
 • Hoe beïnvloeden teamleden elkaar en wat is het effect hiervan

Één doel:

 • Het principe van bewustzijn werkt alleen als het gewenste resultaat/doel helder is
 • Wat is het gemeenschappelijke doel van het team
 • Accepteert het team de noodzaak van het economisch succes of wil het team ook leren

De omgeving:

 • Het creëren van een lerende en niet oordelende omgeving
 • Wat is er mogelijk op de werkplek
 • Wat gebeurt er binnenin het team en om het team heen

Hoe gaat teamcoaching bij Arbitrium Business Coaching in zijn werk?

In mijn coachingspraktijk werk ik vanuit praktijksituaties en richt ik mij op het interactieproces van het team, de inhoud is de verantwoordelijkheid van hen zelf. De volgende stap is het analyseren van het circulair denken: het analyseren vanuit de situatie waarbij je accepteert dat er onenigheid is. Hierbij denken we niet in één lijn, maar in meerdere factoren die zorgen voor beïnvloeding.

Tijdens het coachingstraject komen verschillende kernwaarden aan bod:

 1. Leren en presteren is één en hetzelfde, als je goed presteert dan leer je eenvoudig sneller
 2. Toenemende druk om resultaten te bereiken werkt eerder verlammend dan bevrijdend
 3. Waar zitten we onszelf in de weg?

Natuurlijk streven we naar succes. In onze ogen wordt dat bereikt wanneer de mensen in jouw team zich verder ontwikkelen, jijzelf als ondernemer groeit én dit alles bijdraagt aan een groter succes van het bedrijf.